Menu
logo
  • Amsterdamse Bos
  • zaterdag 12 juli 2014

logo

Event info / Huisregels

Amsterdamse Bos

A Day at the Park zou een groot deel van haar charme verliezen als het in een andere omgeving zou plaatsvinden. Wij zijn bijzonder blij dat we in het Amsterdamse Bos terecht kunnen en willen bij dezen alle bezoekers op het hart drukken de natuur en het bos met voorzichtigheid te betreden. Zoals overal en altijd in het bos geldt: blijf op de paden! Dat we met z’n allen in het bos te gast zijn houdt ook in dat we de bezoekers met klem willen verzoeken om afval, plastic bekers en sigarettenpeuken in de hiervoor bestemde afvalbakken te gooien. Een beter (feest)milieu begint bij jezelf!

Foto- en videoapparatuur


Het is niet toegestaan om zonder toestemming professionele opnames te maken. Professionele foto- en videoapparatuur is alleen toegestaan voor degenen met persaccreditatie. Accreditatieaanvragen kunnen gemaild worden naar: info@adayatthepark.nl.

Met je camera of telefoon foto’s en videootjes maken voor privégebruik is uiteraard geen probleem. Mooie exemplaren online plaatsen en #ADATP taggen? Vinden we leuk!
facebook.com/adayatthepark @A day at the park
twitter.com/adayatthepark @Adayatthepark
instagram.com/adatpfest @adatpfest
pinterest.com/adatpfest @adatpfest

Bij de betreding van het evenement stem je ermee in dat je op beeld- en/of geluidsdragers kan worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Eigen risico

Betreding van het evenemententerrein geschied op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek. Ook schade of verlies van eigendommen is voor eigen risico, de organisatie stelt zich hier niet voor aansprakelijk.

Er zijn ruim voldoende lockers aanwezig.

Minimum leeftijd & identificatie

A Day at the Park hanteert een minimum leeftijd van 18 jaar. Bij twijfel kan identificatie worden gevraagd. Er moet worden voldaan aan de Nederlandse wettelijke verplichting van een geldig legitimatiebewijs.

Visitatie

Bezoekers dienen akkoord te gaan met fouillering bij de ingang en eveneens op het festivalterrein, indien de beveiliging dit nodig acht. Te allen tijde ben je verplicht de aanwijzingen van de beveiliging of medewerkers van A Day at the Park op te volgen.

Zero Tolerance

Net als voorgaande jaren hanteert A Day at the Park op last van de politie een zero tolerance beleid inzake het gebruiken en/of verhandelen van soft- en harddrugs. Bezoekers kunnen vrijwillig afstand doen van soft- en harddrugs in de daarvoor bestemde afgiftebak naast de entree.

Alle bezoekers worden bij aankomst op het festivalterrein gevisiteerd. Aangetroffen verboden middelen worden in beslag genomen. Bij geconstateerd bezit van harddrugs wordt de toegang tot het festival ontzegd en bij constatering van grotere hoeveelheden volgt overdracht aan de politie voor proces-verbaal, waarbij de boetes hoog kunnen oplopen. Openlijk gebruik en handel op het terrein leidt tevens tot verwijdering van het festival en overdracht aan de politie.

A Day at the Park wil de bezoekers dringend verzoeken hier rekening mee te houden. De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overtreding van het zero tolerance beleid.

Wat nog meer niet mag

Het is verboden onderstaande goederen mee te nemen naar A Day at the Park. Deze goederen worden in beslag genomen:

  • Consumpties: dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook; glaswerk, blik, plastic flessen.
  • Vuurwerk en brandgevaarlijke goederen, bijvoorbeeld spuitbussen.
  • Alle wapens en voorwerpen die als wapen kunnen dienen.

Het dragen van racistische en provocerende kleding, alsmede voetbalshirts is verboden.

Zonder toestemming van de organisatie is het ten strengste verboden om in wat voor vorm dan ook goederen te verkopen op of rond het evenemententerrein.

Het is niet toegestaan om voor, tijdens en na A Day at the Park reclamematerialen uit te delen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de organisatie. Schoonmaakkosten zullen worden verhaald op de desbetreffende aanbieder.

De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers te weigeren of uit te zetten bij ongepast/hinderlijk gedrag, geweld, discriminatie of overtreding van de huisregels.